Great Red Herring Chase

Hva synes du om spillet?

Great Red Herring Chase
Skriv kommandoene nederst, for å følge etter den flyktende bilen! Er du rask nok på tastene?

Anbefalinger til deg