Actionspill » Presisjonspill » Samlespill

Spill der gjenstander eller personer må fanges eller samles.