Peg Puzzle

Enspiller brettspill der alle brikker unntatt en, må fjernes.