Multishop Tycoon

Hva synes du om spillet?

Start kiosker over hele byen, og se om du klarer trigge befolkningens kjøpelyst!

Anbefalinger til deg