Sport » Vintersport » Skiskyting

Klarer du å treffe med alle skuddene på skiskyterstadion?